Jaarverslagen 6, Toekomst  7 en 8

 

6.   Jaarverslag tot voorjaar 2016 (zie voor tot juni 2016 hier ondeaan)

Algemeen: Wij willen graag ons werk voortzetten. We willen niet passief af wachten tot er een plaats vrij komt door overlijden van een kat,  maar door uit te breiden en te renoveren. De uiteindelijke capaciteit willen wij op die manier brengen op 40 katten. Eind 2015 was het aantal 38. Er waren in 2015 drie vrijwilligers en 1 stagiaire die een dagdeel met ons meewerkten.

Renovatie: De vloeren van onze benedenverdieping zijn inmiddels (rondom jaarwisseling 2014-2015) voorzien van een goed te onderhouden en hygiënische vloerbedekking: vochtbestendig vinyl. De totale oppervlakte is ca. 50 m2. Ongeveer 30 m2 hiervan moest eerst voorzien worden van een betonnen afwerklaag. Een en ander is gerealiseerd met financiële ondersteuning van Stichting Dierenlot en giften van particulieren.

Uitbreiding: Het aantal quarantaine hokken is inmiddels (jan/febr 2015) uitgebreid van 2 naar 4 stuks.  De buitenren is vergroot van 15 naar 30 m2 en een nieuwe aanbouw is gerealiseerd. Inmiddels (juni 2015) is de aanbouw in de vorm van een tweede hands bouwkeet geplaatst en vrijwel geheel opgeknapt en is een verbinding gemaakt tussen de oude ren en de bouwkeet. Een en ander werd gerealiseerd met financiële ondersteuning van Stichting Dierenlot en giften van particulieren.

Hygiëne/leefomstandigheden: Er is een spoelbak geplaatst in de benedenruimte.  Er zijn warmwater boilers geplaatst  in de kelderruimte, en in de keet  Er zijn 4 elektrische warmte elementen aangeschaft voor de kelderruimte en voor de uitbreiding bouwkeet. Het voordeel van deze warmte elementen is dat ze daar geplaatst kunnen worden waar het nodig is. Een en ander is gerealiseerd met financiële ondersteuning van Stichting Dierenlot en giften van particulieren.

  1. Projectplannen voorjaar 2016

Hygiëne/leefomstandigheden: Betere handhavingsmogelijkheden op het gebied van hygiëne en leefomstandigheden, mede in verband met de gedane renovaties en de gereed zijnde uitbreiding,  is zeer wenselijk. Het schoonmaken van kattenbakken in de badkamer op de bovenverdieping is ondoenlijk omdat er naast de wastafel een kleine vrijstaande open douchecabine met alleen een handdouche aanwezig is. De katten kunnen daar nu vrij in en uit lopen. Bij het gaan opvangen van katten is deze situatie voor ons als mens en de katten onhygiënisch geworden.

Door een zeer sympathieke stichting is ons hulp geboden, in de vorm van een spoelbak op de overloop. We zijn dankbaar voor de publiciteit en het plezier dat we beleefden van de opnames en uitzending.

De geplaatste wasbak is handig voor het reinigen van de etensbakken, echter onpraktisch voor het reinigen van de grote kattentoiletten. Onze wens is nog de bestaande open douche te vervangen door een afsluitbare en lekvrije douchecabine, de spoelbak daarnaast, de sani broyeur die door ons is geplaatst kan blijven staan.

Verder is er een goede luchtbeheersing c.q. luchtverversing nodig in de beneden rust ruimte.  Het doel is de benedenruimte fris en bacterievrij te houden. Ondanks de aangelegde gladde vloeren (hulp Dierenlot), reinigen met Dettol en onze stoomzuiger, merken we dat de luchtkwaliteit slecht beheersbaar is door het ontbreken van ventilatie of reiniging lucht.

Er zit geen raam in de beneden rust ruimte. Een gat hakken daar, een ventilator in plaatsen, heeft als nadeel dat straatvuil vrij in de rust/slaapruimte kan. Beide alternatieven hebben het doel de benedenruimte fris te houden, zodat bacteriële besmettingen zich minder snel uitbreiden of in stand blijven. Nu blijft de kans dat katten zichzelf (her)besmetten.

De generator is milieuvriendelijker dan een ventilator, die dag en nacht moet draaien.

Voor de duidelijkheid volgt hieronder een korte samenvatting van twee gewenste betere mogelijkheden op het gebied van hygiëne en leefomstandigheden:

  1. Ventilatie

Ventilator in de benedenruimte (gat hakken in muur, aanleg elektra hiervoor), of als alternatief een luchtreiniger die schimmels en bacteriën verwijdert en zuurstof in de lucht brengt. Het voordeel van het laatste is dat de unit (tijdelijk) verplaatsbaar is naar een andere ruimte of plaats.

De AirgoPro 8 is een ionisatiegenerator die, in tegenstelling tot ozongeneratoren, alleen enkelvoudig zuurstof produceert en ver onder de toelaatbare grens, sporen van ozon.Deze geactiveerde zuurstof is net als ozon een zeer snel oxidatiemiddel, echter niet giftig. Door dit actief zuurstof wordt een prettig binnenklimaat gecreëerd. De bacteriën worden gedeactiveerd, geuren geneutraliseerd en de lucht wordt verrijkt met actieve ionen.De geactiveerde zuurstof in de lucht zorgt ervoor dat geuren zich niet kunnen verspreiden, door ze direct te oxideren waardoor ze veranderen in stoffen die geurloos en onschadelijk zijn. Dit proces beschadigt de celstructuur van virussen, schimmelsporen en bacteriën waardoor deze onschadelijk worden en u een schoon binnenklimaat krijgt.

Zie website: https://www.airsain.nl/ozongenerator-trotec-airgopro8

 

Geschatte kosten beide alternatieven circa € 1400,-- (zie website).

  1. Betere schoonmaakmogelijkheden in de badkamer boven.

Vloeroppervlak badkamer is ca. 3x1,8=5,4 m2. Een andere lekvrije en afsluitbare (2e hands) douchecabine plaatsen, met de (reeds aanwezige) spoelbak daarnaast. Dit plan is voor subsidie ingediend bij Dinamofonds en kortelings (eind nov. 2015) helaas afgewezen, maar opnieuw op hun advies ingediend bij de Manders-Brada Stichting, aanvraag ondersteuningsbedrag € 1000,--. en ook hier afgewezen.

Geschatte kosten ca. € 2000,--.

8.   Toekomstplannen

Bouwkeet  voorzien van  dakplaten: De tweedehands bouwkeet is geschonken door een bevriende firma en inmiddels door ons inwendig opgeknapt. De keet heeft een plafond van stalen kokerprofielen. Een dak bedekking met goten ontbreekt. De wens is dakplaten en goten aan te brengen. Het betreft een oppervlak van ca. 6x2,5=15 m2. De geschatte kosten zijn zelf aangebracht

ca. € 400,--.  Nog niet en nergens ingediend.

Overig: Een veiligere trap naar de benedenruimte zou een must zijn, nu durven bezoekers soms de trap niet af. Aanvulling/vervanging nieuw inventaris in de uitbreiding bouwkeet. Op dit moment gebruiken we oude “spullen” en ontvangen hiervoor af en toe giften. De verbinding tussen ren en bouwkeet voorzien van een zonwering.

 

Ineke en GertJan van den Eijkel

 

Inmiddels is er een nieuwe versie ivm aanvragen Dierenlot:

Jaarverslagen en toekomst juni 2016.pdf (249478)